Roboty stanu surowego, roboty adaptacyjne.
Powierzchnia nowych obiektów 4800 m2. Powierzchnia adaptowanych obiektów 2600 m2.

11.2020 - w toku