Dostawa i montaż pomostów roboczych podwieszanych trzonu prefabrykowanego ujęcia, wykonanie stropu zespolonego prefabrykowano-monolitycznego na trzonie  - dostawa i montaż elementów prefabrykowanych sprężonych, wykonanie monolitycznego wieńca wraz z oparciem dla kładki stalowej. - R.M.S.
01.2010 - 04.2011