Roboty stanu zerowego tj. fundamenty, ściany żelbetowe, fundamenty pierścieniowe, taca awaryjna szczelna, izolacje p.wilgociowe i powłoki uszczelniające na obiekcie Odwodnienie Smoły. Roboty fundamentowe, kanały i zbiornik podziemny 170m3, taca awaryjna 1200m2 (elementy szczelne). - R.S.
09.2007 - 07.2008