Wykonanie stanu zerowego hali: roboty ziemne, wymiany, roboty fundamentowe, podbudowy. Roboty stanu wykończeniowego: izolacje, wykończenia elementów monolitycznych, roboty brukarskie. Powierzchnia zabudowy 430m2.
06.2016 - 09.2016