Roboty fundamentowe, podbudowy tłuczniowe hali produkcyjno-magazynowej. Roboty fundamentowe, roboty murarskie i żelbetowe, roboty stanu wykończeniowego części administracyjno-socjalnej. Powierzchnia zabudowy łącznie 550m2. Powierzchnia użytkowa administracji 190m2.
06.2016 - 01.2017