Budowa Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych dla Prosperplast 1 Sp. z o.o. w Wilkowicach

Wykonanie hali produkcyjno-magazynowej z kondygnacją podziemną, spedycji, części socjalnej, infrastruktury zewnętrznej.
Projekt: projekt wykonawczy.
Powierzchnia łączna 6300 m2.

02.2024 - w toku

Budowa budynku usługowego apartamenty do wynajęcia dla VACO DEVELOPMENT Sp. z o.o. S. K. w Szczyrku

Wykonanie stanu surowego budynku wielokondygnacyjnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną.
Powierzchnia zabudowy 750 m2.

11.2023 - w toku

Przebudowa i rozbudowa zakładu dla Grupy TARCZYŃSKI S.A. w Bielsku-Białej

Roboty stanu surowego, roboty remontowe i adaptacyjne, rozbiórki.
Projekt: projekt wykonawczy
Powierzchnia zabudowy części nowej 1450 m2.

11.2023 - w toku

Budowa budynku produkcyjnego z częścią socjalną MOKATE w Ustroniu

Kompleksowe wykonanie robót fundamentowych i ściany ogniowej.
Powierzchnia zabudowy 3300 m2.

07.2023 - 11.2023

Rozbudowa hali produkcyjnej wraz z fundamentami i infrastrukturą zewnętrzną dla Zakładu ELECTRIS Sp. z o.o. S. K. w Białce

Rozbudowa obejmuje roboty ziemne, rozbiórkowe, fundamenty, roboty stanu surowego, infrastrukturę zewnętrzną.
Projekt: projekt wykonawczy
powierzchnia zabudowy 1150 m2.

05.2023 - 11.2023

Budowa hali produkcyjnej z częścią biuro-socjalną wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Wykonanie hali magazynowej oraz budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Rozbudowa obejmuje roboty ziemne, rozbiórkowe, fundamenty, roboty stanu surowego, infrastrukturę zewnętrzną tj. sieci zewn., fundamenty pod silosy, mury oporowe, roboty drogowe placów i dróg technologicznych.
Projekt: projekt wykonawczy
powierzchnia zabudowy 850 m2.

04.2023 - 11.2023

Wykonanie fundamentu pod maszynę dla Outokumpu Distribution Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Kompleksowa realizacja: roboty wyburzeniowe, ziemne, żelbetowy fundament, zabezpieczenia, roboty uzupełniające i porządkowe. Czynny zakład.
Roboty Łączna powierzchnia (likwidacja istniejącego fundamentu, nowy fundament) 400m2.

04.2023 - 06.2023

Wykonanie basenu na dachu w ramach Rozbudowy hotelu META w Szczyrku

Wykonanie konstrukcji żelbetowej pod stalową nieckę basenu na dachu hotelu Meta.
Roboty żelbetowe, podkłady zabezpieczające, roboty wykończeniowe.

04.2023 - 06.2023

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Żywcu

Wykonanie stanu surowego dwóch budynków wielorodzinnych trzy kondygnacyjnych, podpiwniczonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Projekt: projekt wykonawczy.
Roboty ziemne, fundamentowe, roboty stanu surowego, elementy zewnętrzne, place.
Powierzchnia zabudowy 2 x 120m2.

02.2023 - 10.2023

Budowa hangarów lotniczych wraz z infrastrukturą na terenie lotniska w Kaniowe

Kompleksowe wykonanie robót fundamentowych, stanów surowych i ściany ogniowej.
Powierzchnia zabudowy 2 x 650m2.

02.2023 - 06.2023

Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą Zakładu ALPLA w Żywcu

Wykonanie hali produkcyjnej z częścią techniczną, antresolą 5600 + 750m2, budowa budynku socjalno-biurowego 1600m2, obiektów technologicznych zewnętrznych.
Projekt: projekt konstrukcji żelbetowych i murowych.
Roboty fundamentowe, stanu surowego, ściany ogniowe, zbiorniki technologiczne, obiekty technologiczne zewnętrzne.
Powierzchnia zabudowy 6200 m2.

08.2022 - 03.2023

Budowa zewnętrznego szybu windowego Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej dla Urzędu Miasta Bielsko-Biała

Wykonanie żelbetowego szybu windowego wraz z dostawą windy, adaptacją klatki schodowej.
Kompleksowa realizacja: roboty stanu surowego i wykończeniowego, instalacje, dostawa i montaż windy, zagospodarowanie terenu, odbiory.

07.2022 - 12.2022

Budowa hali magazynowej z częścią administracyjną P.P.U.H. BIELBET w Czechowicach Dziedzicach

Wykonanie hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą.
Projekt: projekt konstrukcji żelbetowych i murowych.
Roboty fundamentowe, oczepy, płyta żelbetowa hali na palach, roboty stanu surowego, doki żelbetowe, żelbetowe elementy zewnętrzne. Elementy z betonu architektonicznego wewnętrzne i elewacje.
Powierzchnia zabudowy 3600 m2.

02.2022 - 10.2022

Budowa hali magazynowej oraz budynku biurowego PEWAG w Międzyrzeczu Dolnym

Wykonanie hali magazynowej oraz budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Roboty fundamentowe, roboty stanu surowego, doki żelbetowe, żelbetowe elementy zewnętrzne.

02.2022 - 08.2022

Budowa hali na maszyny wraz z infrastrukturą P.P.H.U. "FAO FAR" Janusz Glajcar w Puńcowie

Wykonanie hali na maszyny z częścią warsztatową, dobudowa zsypu do istniejących silosów magazynowych.
Projekt: projekt konstrukcji żelbetowych i murowych.
Roboty ziemne, podbudowy, roboty stanu surowego, podbudowy pod place betonowe, mury oporowe, budowa konstrukcji żelbetowej zsypu nasion.
Powierzchnia zabudowy 1100 m2.

10.2021 - 05.2022

Budowa Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych dla ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykonanie przewiązki technologicznej łączącej hale nad drogą pożarową.
Wykonanie pali wierconych, płyty fundamentowej oraz robót murarskich. Dostawa i montaż prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej.

09.2021 - 11.2021

Budowa Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych dla Prosperplast 1 Sp. z o.o. w Rybarzowicach

Wykonanie: hali magazynowo-spedycyjnej z częścią socjalno-biurową.
Roboty fundamentowe, roboty stanu surowego, doki żelbetowe, żelbetowe elementy zewnętrzne.
Powierzchnia łączna 13000 m2.

07.2021 - 12.2021

Rozbudowa Zakładu P.P.H.U. AT-PLAST Andrzej Talik w Milówce

Rozbudowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną (sieci, place i drogi).
Wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, robót stanu surowego, ściany ogniowej, kanalizacji deszczowej, podbudów i nawierzchni placów i dróg.
Powierzchnia zabudowy 800 m2, powierzchnia placów i dróg 1500m2.

02.2021 - 10.2021

Budowa kompleksu obiektów dla PMM NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w Wilkowicach

Wykonanie: hali magazynowo-montażowej z częścią biurową, ekspozycyjną i spedycyjną 7100m2; hali magazynowej z częścią spedycyjną 3000m2; budynków technicznych 1200m2; obiekty zewnętrzne.
Projekt: projekt konstrukcji żelbetowych i murowych.
Hale: fundamenty, ściany ogniowe, doki rozładunkowe, rampy wjazdowe.
Budynki socjalno-biurowe: fundamenty, stan surowy otwarty, ściany ogniowe, elementy z betonu architektonicznego.
Elementy zewnętrzne: fundamenty silosów, płyty pod urządzenia, mury oporowe, elementy małej architektury z betonu architektonicznego.

12.2020 - 04.2022

Budowa kompleksu obiektów Zakładu HYDRO w Bielsku-Białej

Wykonanie: hali magazynowej z częścią biurową 2400 + 400m2; hali produkcyjnej z częścią socjalną 1600 + 880m2; obiektów zewnętrznych.
Projekt: projekt konstrukcji żelbetowych i murowych.
Roboty fundamentowe, stanu surowego, roboty żelbetowe elementów zewnętrznych.
Powierzchnia łączna 5300 m2.

11.2020 - 11.2021

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenudla Browaru PINTA BARREL BREWING S.A. w Wieprzu koło Żywca

Roboty stanu surowego budynku produkcyjno-magazynowego i budynku socjalnego.
Powierzchnia całkowita 521 m2.

08.2020 - 11.2020

Wykonanie fundamentów pod silosy na granulat PC na terenie Zakładu KONTAKT-SIMON S.A. w Czechowicach-Dziedzicach

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Kompleksowe roboty związane z wykonaniem fundamentu (posadowienie pośrednie na palach fundamentowych), przebudową istniejących sieci, zagospodarowaniem terenu oraz adaptacją ścian obiektów istniejących do wymaganej klasy odporności ogniowej.

03.2020 - 09.2020

Rozbudowa hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną, magazynem oraz infrastrukturą zewnętrzną dla ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przy ul. Regera

Rozbudowa obejmuje: roboty ziemne, rozbiórkowe, fundamenty, roboty stanu surowego, infrastrukturę zewnętrzną, tj. sieci zewn., fundamenty pod silosy, mury oporowe, roboty drogowe placów i dróg technologicznych.
Powierzchnia obiektów 1800 m2, powierzchnia zagospodarowania terenu 2800 m2.

04.2020 - 03.2021

Budowa nowych obiektów wraz z przebudową istniejących dla P.PH.U. AT-PLAST Andrzej Talik w Milówce

Rozbudowa zakładu produkcyjnego Etap I
Wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, robót stanu surowego, ścian ogniowych oraz placów i dróg.
Powierzchnia zabudowy Etap I 900 m2.

10.2019 - 03.2020

Rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych dla ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o.w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozbudowa obejmuje halę magazynową wraz ze spedycją oraz infrastrukturą zewnętrzną.
Wykonanie robót fundamentowych, robót stanu surowego i wykończeniowego.
Powierzchnia całkowita 8400 m2.

09.2019 - 03.2020

Rozbudowa i przebudowa obiektu handlowo-usługowego dla LARIX Janusz Pieła Sp. J. w Żywcu

Generalne wykonawstwo budynku handlowo-usługowego dwu kondygnacyjnego w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej. W części parteru dwie hale sprzedaży z przynależnymi pomieszczeniami zaplecza socjalno-magazynowego. W części podziemnej dwa lokale handlowe z zapleczem. Parking podziemny, winda osobowa, winda towarowa, zewnętrzna infrastruktura komunikacyjno-dostawcza (rampy, pochylnie, doki rozładunkowe, mury oporowe, place z dojazdy).
Powierzchnia całkowita części budowlanej 4000 m2.

07.2019 -05.2020

 

 

Budowa Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - Etap I budowa muru oporowego dla ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o.w Bielsku-Białej

Wykonanie robót ziemnych, palowania pod podstawę muru, żelbetowego muru oporowego, obsypki, makroniwelacji terenu oraz fragmentów podbudowy pod obiety. Długość muru etap I 79 m.
09.2019 - 10.2019

Budowa hali produkcyjnej z zapleczem administracyjno-socjalnym i estakadą suwnicową dla Konstrukcje Żywiec Sp. z o.o. w Łękawicy

Roboty fundamentowe, fundamenty maszyn, kanały technologiczne.
07.2019 - 02.2020

Budowa  żelbetowego zbiornika na wodę deszczową wraz z osadnikiem, pompownią, odwodnieniem placów dla Górażdże Sp. z o.o. Zakład w Rybarzowicach

Wykonanie żelbetowego zbiornika, instalacji kanalizacyjnej i tłocznej, pompowniwraz z wyposażeniem, odwodnienia powierzchniowego liniowego, placów składowych.
05.2019 - 08.2019

Budowa Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych dla Prosperplast 1 Sp. z o.o. w Wilkowicach

Wykonanie hali produkcyjno-magazynowej z kondygnacją podziemną, spedycji, budynku socjalno-biurowego.
Zakres:
hala: fundamenty, kondygnacja podziemna, doki rozładunkowe
pomieszczenia socjalno-biurowe: stan surowy otwarty, ściany ogniowe
elementy zewnetrzne: fundamenty silosów, płyty pod urządzenia, mury oporowe.
Powierzchnia całkowita 4600 m2.

03.2019 - 09.2019

Modernizacja i rozbudowa części osadowej Oczyszczalni ścieków w Kętach dla WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.

Roboty żelbetowe: zbiorniki technologiczne, fundamenty, kanały, wiaty. Roboty stanu surowego budynków technologicznych.
12.2018 - 07.2019


 

Budowa garaży i adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby zaplecza socjalnego Tauron Region Żywiec dla KABA Property Sp. z o.o.

Zakres robót: budowa żelbetowego zbiornika p.poż, roboty fundamentowe i roboty stanu surowego obiektów zaplecza.
12.2018 - 03.2019

Rozbudowa hotelu META w Szczyrku przy ul. Skośnej dla META INTERNATIONAL Sp. z o.o. Segment C

Segment C: Roboty żelbetowe obiektu basenowego 6-kondygnacyjnego. Basen z niecką żelbetową na poziomie 0,00m, podbasenie, hala basenowa o wysokości 3 kondygnacji z antresolami. Basen zewnętrzny na stropie 6 kondygnacji z niecką stalową. Konstrukcja ścianowo-słupowa, stropy monolityczne belkowo płytowe. Elewacje żelbetowe monolityczne - beton architektoniczny. Powierzchnia użytkowa 1804,75 m2.
05.2018 - w toku

 

Wykonanie fundamentu pod maszynę dla Outokumpu Distribution Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Kompleksowa realizacja: roboty wyburzeniowe ziemne, żelbetowy fundament, roboty porządkowe i uzupełniające. Czynny zakład.
Powierzchnia 270m2, długość 33m, szerokość 12,5m.
08.2018 - 10.2018

 

Budowa hali magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową, budowa łącznika hali magazynowej dla Prosperplast 1 Sp. z o.o. w Żywcu przy ul. Leśnianka

Roboty stanu surowego: roboty fundamentowe, roboty murowe i żelbetowe. Prefabrykaty stropowe części socjalno-biurowej, ściana ogniowa H=14m, L=93. Żelbetowy budynek dwukondygnacyjnej stacji trafo. Fundamenty pod silosy.
Łączna powierzchnia 8000m2.
05.2018 - 11.2018

 

Budowa budynku usługowo-biurowego z częścią magazynową w Wilkowicach dla Techsystem Bielsko-Biała

Zakres robót: roboty fundamentowe, roboty stanu surowego części biurowej. Część biurowa: trzykondygnacyjny budynek w technologii szkieletowej monolitycznej z wypełnieniem murowanym.
Powierzchnia całkowita biura ok 1000m2, hala ok 500m2.
04.2018 - 11.2018

 

Rozbudowa z przebudową Przedszkola Miejskiego nr 42 w Bielsku-Białej dla Urzędu Miasta Bielsko-Biała

Konsorcjum WENMAR BUDOWNICTWO Sp. z o.o. i Firma Budowlana "BUD-MAL" mgr inż. Marzena Kłaptocz
Kompleksowa realizacja: roboty stanu surowego i wykończeniowego. Instalacje wewnętrzne, wod-kan, wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne i informatyczne. Roboty drogowe, sieci zewnętrzne wraz z przyłączami. Zagospodarowanie terenu: oświetlenie zewnętrzne, nasadzenia, trawniki, place zabaw (nawierzchnia syntetyczna)wyposażenie placów zabaw (zabawki, altanki)
Powierzchnia całkowita 400m2, powierzchnia zagospodarowania terenu 2000m2.

03.2018 - 12.2018

 

Budowa hali magazynowej wraz ze spedycją dla Fideltronik Poland Sp. z o.o. w Suchej Beskidzkiej

Roboty żelbetowe hali magazynowej wraz ze spedycją. Konstrukcja hali: fundamenty monolityczne, prefabrykowane słupy żelbetowe, dach stalowy, obudowa z płyt warstwowych.
Powierzchnia użytkowa 3000,00 m2.
11.2017 - 09.2018

Rozbudowa hotelu META w Szczyrku przy ul. Skośnej dla META INTERNATIONAL Sp. z o.o. Segment A i B

Roboty stanu surowego, roboty ziemne, fundamentowe i palowe.
Wykonanie palisady fundamentowej w zbliżeniu do projektowanych niżej posadowionych obiektów - wykonawca Keller Polska. 

Segment A: Wykonanie konstrukcji szkieletowej 6-kondygnacyjnej. Powierzchnia użytkowa 1431,50 m2.
Segment B: Roboty żelbetowe, monolityczny strop sprężony o rozpiętości powyżej 22m nad salą wielofunkcyjną. Powierzchnia użytkowa 508,15 m2.
08.2017 - 06.2018

 

Budowa Zakładu Prosperplast 7 dla Prosperlast Sp. z o.o. w Rybarzowicach

Budowa obiektu produkcyjno-magazynowego z częścią spedycyjną oraz administracyjną.
Zakres: stan surowy otwarty. Roboty ziemne, fundamentowe, wykonanie kondygnacji podziemnych w technologii betonu architektonicznego. Roboty stanu surowego części administracyjno-socjalnej, nadziemia, ściany oddzielenia p.poż o wysokości H=14m. Podbudowy tłuczniowe, zasypy gruntem stabilizowanym.

Powierzchnia całkowita 5200 m2.
07.2017 - 06.2018

 

Budowa zbiornika wielofunkcyjnego w Szczyrku dla Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej pw. Św. Jacka

Wykonanie zbiornika w konstrukcji żelbetowej o pojemności 200 m2.
05.2017 - 07.2017

Wykonanie podkonstrukcji pod urządzenia klimatyzacji i wentylacji dla Hali Wydziału Budowy Maszyn i Narzędzi ROSINSKI PACKAGING w Bielsku-Białej

Roboty stanu surowego i wykończeniowego.
05.2017 - 06.2017

Budowa hali magazynowej PROSPERPLAST 1 Sp. z o.o. w Żywcu przy ul. Leśnianka.

Roboty żelbetowe, fundamentowe hali magazynowej wraz ze spedycją, roboty fundamentowe, żelbetowe, murarskie oraz montaż stropów prefabrykowanych części administracyjno-socjalnej i technicznej. Powierzchnia użytkowa 8200 m2.
04.2017 - 08.2017

 

Budowa budynku usługowego - Apartamenty do wynajęcia przy ul. Skośnej w Szczyrku dla VACO DEVELOPMMENT SP. Z O.O. S.K.

Wykonanie garażu podziemnego w technologii betonu wodoszczelnego wraz ze zjazdem. Powierzchnia zabudowy 500m2.
04.2017 - 07.2017

 

Budowa Centrum Logistycznego firmy PROSPERPLAST 1 Sp. z o.o. w Wilkowicach

Roboty budowlane: roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty stanu surowego i wykończeniowego, mury oporowe. Powierzchnia zabudowy 18000m2.
09.2016 - 08.2017

 

Budowa hali Formierni METALPOL Węgierska Górska Sp. z o.o.

Roboty budowlane: wyburzeniowe, wymiana gruntu, roboty ziemne, fundamenty, ściana oddzielenia pożarowego, podbudowy, roboty stanu wykończeniowego. Powierzchnia zabudowy 3100m2.
Budowa fundamentów pod nową linię technologiczną na budowanej i istniejącej części zakładu. Beton konstrukcyjny 800m3, stal zbrojeniowa 70T.
08.2016 - 06.2017

Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym MECHANIKA MASZYN w Jeleśni

Roboty fundamentowe, podbudowy tłuczniowe, roboty murarskie i żelbetowe, roboty stanu wykończeniowego części administracyjno-socjalnej. Powierzchnia zabudowy 350m2.
07.2016 - 10.2017

Budowa stacji transformatorowej METALPOL Węgierska Górka Sp. z o.o.

Roboty ziemne, fundamentowe, roboty stanu surowego i wykończeniowego, infrastruktura zewnętrzna. Powierzchnia zabudowy 100m2.
07.2016 - 09.2016

Budowa hali nr 10 w Rybarzowicach - łącznika hali nr 9 z halą nr 6 oraz rozbudowa budynku biurowego nr 2 o salę ekspozycyjną PROSPERPLAST 1 Sp. z o.o.

Roboty ziemne i fundamentowe, podbudowy tłuczniowe hali magazynowej. Roboty ziemne, fundamentowe, roboty murarskie i żelbetowe, dostawa i montaż prefabrykatów konstrukcji hali, roboty stanu wykończeniowego części produkcyjnej. Powierzchnia zabudowy łącznie 1650m2.
Roboty ziemne i fundamentowe, podbudowy tłuczniowe hali ekspozycji. Powierzchnia użytkowa administracji 500m2.
Wykonanie fundamentu pod silosy.
06.2016 - 02.2017

Budowa hali montażowo-spawalniczej z budynkiem socjalno-biurowym F.H.U. "GROT" Anna Michalska w Węgierskiej Górce

Roboty fundamentowe, podbudowy tłuczniowe hali produkcyjno-magazynowej. Roboty fundamentowe, roboty murarskie i żelbetowe, roboty stanu wykończeniowego części administracyjno-socjalnej. Powierzchnia zabudowy łącznie 550m2. Powierzchnia użytkowa administracji 190m2.
06.2016 - 01.2017

Budowa hali magazynowej ULTER SPORT Sp. z o.o. w Węgierskiej Górce

Wykonanie stanu zerowego hali: roboty ziemne, wymiany, roboty fundamentowe, podbudowy. Roboty stanu wykończeniowego: izolacje, wykończenia elementów monolitycznych, roboty brukarskie. Powierzchnia zabudowy 430m2.
06.2016 - 09.2016

Budowa hali magazynowej wraz z przylegającym budynkiem biurowo-socjalnym, przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej przy ul. Relaksowej w Bielsku-Białej. Zamawiający PEKABEX BET S.A.

Roboty żelbetowe fundamentów hali administracji: stopy i ławy fundamentowe, podwaliny, roboty zbrojarskie.
Powierzchnia zabudowy 3630m2.
05.2016 - 06.2016

Rozbudowa Zakładu LODEX w Nysie

Wykonanie stanu zerowego hali: roboty ziemne, wymiany, roboty fundamentowe, podbudowy. Dobudowa wejścia do istniejącej części: roboty stanu surowego i wykończeniowego. Powierzchnia zabudowy 780m2 i 35m2.
06.2016 - 10.2017

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalna w Zębowicach AEP Rybicki, Zawada Sp. J.

Roboty żelbetowe i fundamentowe, podbudowy tłuczniowe hali produkcyjno-magazynowej. Roboty fundamentowe, roboty murarski, żelbetowe stropy, roboty stanu wykończeniowego części administracyjno-socjalnej: tynki i podbudowy podposadzkowe. Powierzchnia zabudowy łącznie 1200m2. Powierzchnia użytkowa administracji 500m2.
04.2016 - 11.2016

 

 

Budowa hali magazynowej METALPOL w Węgierskiej Górce

Wykonanie stanu zerowego hali: roboty wyburzeniowe, ziemne, wymiany, roboty fundamentowe, podbudowy. Powierzchnia zabudowy 1500m2.
03.2016 - 06.2016

Budowa hali montażowej oraz pomieszczeń socjalno-biurowych w Puńcowie PPHU "FAO FAR" Janusz Glajcar

Roboty żelbetowe i fundamentowe, podbudowy tłuczniowe hali produkcyjno-magazynowej. Roboty fundamentowe, roboty murarskie żelbetowe stropy prefabrykowane, roboty stanu wykończeniowego części administracyjno-socjalnej. Powierzchnia zabudowy łącznie 1080m2.
01.2016 - 07.2016

 

Budowa nowej instalacji realizującej procesy przygotowania odpadów do odzysku oraz procesy odzysku odpadów  EKO-WTÓR Jakubiec Sp. z o.o. S.K. w Wilkowicach

Roboty żelbetowe, fundamentowe, hali produkcyjno-magazynowej. Roboty fundamentowe, roboty żelbetowe i murarskie, roboty stanu wykończeniowego w części administracyjno-socjalnej. Portiernia. Boksy żelbetowe, waga. Powierzchnia zabudowy hala i administracja 3830m2. Powierzchnia użytkowa administracja 520m2.                                                         
10.2015 - 06.2016


Rozbudowa Zakładu LYS FUSION POLAND w Istebnej

Wykonanie żelbetowych murów oporowych w betonie architektonicznym. Łączna długość murów 300mb (890m3 betonu, 97t stali).
07.2015-10.2015

 

Budowa Zakładu Produkcyjnego Plastmot w Zatorze. Inwestor Plastmot Jerzy Górkiewicz Sp. J. Oświęcim, ul. Kolbego

Inwestycja obejmuje budowę budynku administracyjnego (600m2), budynek socjalny (250m2), halę produkcyjno-magazynową wraz z antresolą i pomieszczeniami technicznymi (2300m2), portiernię zewnętrzną, place i parkingi (2500m2), małą architekturę. Roboty żelbetowe, fundamentowe, podbudowy tłuczniowe, roboty murarskie i żelbetowe, stropy, roboty wykończeniowe. - R.M.S.
06.2015 - 12.2015

Budowa Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ROSINSKI PACKAGING SP. Z O.O. S.K.A. w Nowym Dworze Mazowieckim

Roboty żelbetowe, fundamentowe, podbudowy tłuczniowe hali produkcyjno-magazynowej. Roboty fundamentowe, roboty murarskie, żelbetowe stropy prefabrykowane, roboty stanu wykończeniowego części administracyjno-socjalnej. Wiaty zewnętrzne. Powierzchnia zabudowy Etap I  4900m2. Powierzchnia użytkowa 5500m2, Powierzchnia zabudowy Etap II 4300m2. - R.M.S.
04.2015 - 07.2016

 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym w Wilkowicach dla P.A. NOVA S.A.

Roboty fundamentowe, roboty żelbetowe monolityczne, nadziemia. Powierzchnia zabudowy 6700m2. - R.M.S.
02.2015 - 06.2015

 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią spedycyjną wraz z infrastrukturą P.P.U.H. AT-PLAST w Milówce

Roboty fundamentowe, roboty stanu surowego i wykończeniowego. Powierzchnia zabudowy 1300m2. - R.M.S.
11.2014 - 04.2015

Budowa hali nr 9 PROSPERPLAST 1 Sp. z o.o. SKA

Roboty fundamentowe. Powierzchnia zabudowy 4500m2.
09.2014 - 03.2015

Budowa podziemnego zbiornika p.pożarowego wraz z pompownią Rosinski Packaging Sp. z o.o. SKA

Kubatura brutto1600m3. - R.M.S.
09.2014 - 03.2015

 

Roboty rozbiórkowe, posadzka przemysłowa w hali magazynowej HUTCHINSON POLAND S.A. przy ul. Leśnianka w Żywcu

Roboty rozbiórkowe, podbudowy, wykonanie posadzki przemysłowej, przebudowa systemu odwodnienia dachu i placów. Powierzchnia posadzki 1000m2.
08.2014

Budowa hali operacyjnej wraz z częścią administracyjno-socjalną PROSPERPLAST Sp. z o.o. SKA w Buczkowicach

Roboty fundamentowe, roboty stanu surowego i wykończeniowego. Powierzchnia zabudowy 1500m2. - R.M.S.
06.2014 - 02.2015

Budowa zakładu produkcyjnego wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym dla P.P. ADAMUS Sp. J.

Roboty budowlane stanu zerowego hali i surowego administracji. Roboty ziemne, roboty fundamentowe, podbudowy. Powierzchnia zabudowy całości 6700m2. - R.M.S.     
05.2014 - 03.2015

Budowa zakładu produkcyjnego wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynem ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. SKA     

Roboty żelbetowe i fundamentowe, podbudowy tłuczniowe hali produkcyjno-magazynowej. Roboty fundamentowe, roboty murarskie żelbetowe stropy prefabrykowane, roboty stanu wykończeniowego części administracyjno-socjalnej. Powierzchnia zabudowy łącznie 5000m2. - R.M.S.     
03.2014 - 03.2015

Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą PPHU "FAO FAR" Janusz Glajcar w Puńcowie k. Cieszyna       

Roboty ziemne, podbudowy, roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe, place betonowe, mury oporowe, chodniki, ogrodzenia, budowa rampy. Powierzchnia zabudowy hali 1500m2, powierzchnia placów 600m2. - R.M.S.
02.2014- 09.2014

Budowa hali magazynowej METALPOL Węgierska Górka Sp. z o.o w Węgierskiej Górce

Roboty wyburzeniowe, ziemne, wymiany, roboty stanu surowego., podbudowy. Powierzchnia zabudowy 1500m2. - R.M.S.
02.2014 - 05.2015

Budowa zbiornika p.pożarowego wraz z  pompownia PROSPERPLAST Sp. z o.o. SKA w Żywcu

Roboty wyburzeniowe, ziemne, roboty żelbetowe (zbiornik w technologii betonu wodoszczelnego), roboty wykończeniowe (pompownia). Kubatura brutto 900m3. - R.M.S.
11.2013-01.2014

Budowa hali produkcyjnej, magazynowej i wiaty wraz z infrastrukturą PROSPERPLAST Sp. z o.o. SKA w Żywcu     

Roboty wyburzeniowe, ziemne, roboty stanu surowego, ściany ogniowe, podbudowy, roboty wykończeniowe (część budowlana-tradycyjna). Powierzchnia zabudowy 1500m2, 4000m2. - R.M.S.     
08.2013 - 03.2014

Budowa hali SWAKON w Cieszynie przy ul. Stawowej     

Roboty stanu zerowego, roboty ziemne, fundamenty, podbudowy pod posadzkę. Powierzchnia zabudowy 800m2.     
07.2013

Budowa zbiornika wody pitnej wraz z komorami K1, K2 dla MPWiK w Żywcu przy ul. Leśnianka     

Roboty żelbetowe i izolacyjne(zbiornik w technologii betonu wodoszczelnego). Kubatura zbiornika netto 1000m3. - R.M.S.    
07.2013 - 01.2014

Budowa hali DIL w Rybarzowicach   

Mur oporowy, fundament pompowni.
06.2013

Budowa hali produkcyjnej z jednokondygnacyjnym budynkiem administracyjno-socjalnym oraz infrastrukturą zewnętrzną w Wilkowicach dla POLL LAB Sp. z o.o.

Roboty żelbetowe dotyczące hali produkcyjno-magazynowej stanu zerowego dla I i II etapu oraz roboty żelbetowe i murowe dotyczące budynku administracyjno-socjalnego w pełnym zakresie stanu surowego otwartego.
05.2013 - 07.2013

Kompleksowe wykonanie fundamentu pod biofiltr FM-7 dla zadania "Instalacja Suszenia Osadów na Oczyszczalni Ścieków w Żywcu" dla INSTAL KRAKÓW S.A.

Roboty ziemne i żelbetowe. Powierzchnia zabudowy 150m2. - R.M.S.
04.2014

Budowa hali narzędziowej oraz hali prób wraz z infrastrukturą techniczną i drogową ZPO ROSIŃSKI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej     

Roboty ziemne, podbudowy, roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe (część budowlana-tradycyjna). Powierzchnia zabudowy 1100m2 i 400m2. Wykonanie parkingów: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie 1500m2. - R.M.S.     
11.2012 - 10.2013

Budowa zbiornika nadawy dla zadania "Instalacja Suszenia Osadów na Oczyszczalni Ścieków w Żywcu"

Budowa podziemnego szczelnego zbiornika nadawy (kubatura 590m3), fundamenty hali (powierzchnia 710m2), fundamenty pod urządzenia i instalacje, uszczelnienia i izolacje. - R.S.
11.2012 - 02.2013

Budowa domu jednorodzinnego w Żywcu przy ul. Kamiennej, stan surowy otwarty   

Roboty ziemne, fundamenty, żelbetowa kondygnacja podziemna , ściany murowane, stropy żelbetowe, więźba dachowa, pokrycie z dachówki, trzony kominowe.
10.2012 - 05.2013

Budowa niecki basenowej wewnętrznej dla hotelu META w Szczyrku

Roboty ziemne, roboty żelbetowe.
06.2012 - 09.2012

Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej ZPSO "ROSA" w Tychach przy ul. Sterowej

Rozbudowa hali wraz z wykonaniem fundamentu maszyny oraz infrastrukturą drogową. Powierzchnia hali 880m2, fundament 26x8x2,40m, place i zjazd 900m.
09.2011 - 02.2012

Adaptacja i przebudowa wraz z infrastrukturą Zakładu PROSPERPLAST w Żywcu przy ulicy Leśnianka

Roboty ziemne, roboty stanu surowego, posadzki, roboty wykończeniowe (częśc administracyjno-socjalna, spedycja - segment A 750m, segment B 130m2). Powierzchnia zabudowy 1700m2 i 600m2, powierzchnie biurowo-socjalne 560m i 120m, powierzchnia dróg i placów 3680m2. - R.M.S.
08.2011

Budowa hali magazynowej oraz hali produkcyjnej z częścią socjalną dla PPHU PROSPERPLAST Sp. J. Paweł Mrózek i Marek Mrózek w Rybarzowicach przy ulicy Wilkowskiej

Roboty ziemne, roboty stanu surowego, posadzki, roboty wykończeniowe (część administracyjno-socjalna 300m2). Powierzchnia zabudowy 4000m2 i 1000m2. - R.M.S.
02.2011 - 02.2012

Budowa Śląskiego Centrum Naukowo-Technicznego Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach.

Roboty ziemne i fundamentowe. Powierzchnia zabudowy 4000m2 i 1000m2. - R.S.
01.2011 - 03.2011

Budowa domu z basenem PINTO w Bielsku-Białej

Roboty stanu surowego, roboty ziemne, fundamentowe, żelbetowa kondygnacja podziemna, budynek, baseny z niecką żelbetową, pod basenem stropy żelbetowe gęstożebrowe. - R.S.
06.2010 - 02.2011

Ujęcie wody z jeziora Żywieckiego dla GRUPA ŻYWIEC. Generalny Wykonawca SOLEY Sp. z o.o.   

Dostawa i montaż pomostów roboczych podwieszanych trzonu prefabrykowanego ujęcia, wykonanie stropu zespolonego prefabrykowano-monolitycznego na trzonie  - dostawa i montaż elementów prefabrykowanych sprężonych, wykonanie monolitycznego wieńca wraz z oparciem dla kładki stalowej. - R.M.S.
01.2010 - 04.2011

Budowa hali warsztatowej wraz z częścią administracyjną PPHU "FAO FAR" Janusz Glajcar w Puńcowie k. Cieszyna

Wykonanie stanu zerowego hali warsztatowej oraz stanu surowego nadziemia części administracyjnej. Roboty ziemne, fundamenty, podbudowy, posadzka przemysłowa, roboty murarskie, stropy żelbetowe. Łączna powierzchnia zabudowy 1200m2. - R.M.S.
11.2009 - 05.2010

Budowa Sieci Kanalizacyjnej i Wodociągowej w Żywcu. Generalny Wykonawca SKANSKA S.A.

Wykonanie zbiorników żelbetowych szczelnych na wodę pitną V=200m3, remont istniejącego zbiornika żelbetowego V=300m3, żelbetowe omory zasów, neutralizator, fundamenty pompowni wraz z izolacjami. - R.M.S.
05.2009 - 04.2010

Budowa hali magazynowo-warsztatowej dla Zakładu ZHU "ROSA" w Tychach

Wykonanie stanu zerowego hali, roboty ziemne, fundamenty, podbudowy tłuczniowe, posadzka przemysłowa. Łączna powierzchnia zabudowy 3000m2. - R.M.S.
03.2009 - 08.2009

Budowa Hali Gimnastycznej Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach   

Fundamenty żelbetowe.
09.2008 - 10.2008

Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żywcu, obiekt Budynek Administracyjny, Generalny Wykonawca INSTAL KRAKÓW S.A.   

Roboty fundamentowe, stropy żelbetowe płytowe, trzon komunikacyjny (schody, szyb windowy, wieńce i nadproża). Powierzchnia zabudowy 330m2, ilość kondygnacji 3. - R.M.S.
05.2008 - 10.2008

Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego w Żywcu

Roboty żelbetowe kondygnacji podziemnej, stropy. Powierzchnia zabudowy 900m2.
05.2008 - 10.2008

Budowa Centrum Handlowego LIDER w Żywcu

Fundamenty hali sprzedaży, fundamenty budynku restauracji wraz z żelbetową kondygnacją podziemną, stropy żelbetowe, mury oporowe parkingów. Powierzchnia zabudowy 1900m2. - R.S.
02.2008 - 08.2008

Budowa Centrum Handlowego LARIX w Żywcu

Roboty żelbetowe, fundamentowe. Powierzchnia zabudowy 2300m2. - R.S.
07.2007 - 08.2008

Budowa Hali Magazynowej i Zaplecza Administracyjnego EUROFIRANY w Żywcu 

Budowa hali, roboty żelbetowe. Powierzchnia zabudowy hala 1500m2, administracja 730m2. - R.S.
10.2007 - 04.2008

Modernizacja Wydziału Węglopochodne - Koksowania PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej. Generalny Wykonawca POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. na budowie na obiekcie Absorpcja Siarkowodoru i Amoniaku   

Roboty stanu zerowego tj. fundamenty, ściany żelbetowe, fundamenty pierścieniowe, taca awaryjna szczelna, izolacje p.wilgociowe i powłoki uszczelniające na obiekcie Odwodnienie Smoły. Roboty fundamentowe, kanały i zbiornik podziemny 170m3, taca awaryjna 1200m2 (elementy szczelne). - R.S.
09.2007 - 07.2008

Budowa Beterii nr 5 - Koksownia PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej. Generalny Wykonawca POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

Fundamenty podpór rurociągu. Kanały i komory dla instalacji kablowych 5KV. Fundamenty podpór rurociągu gazu, mury oporowe, bloki fundamentowe do głębokości -0,6p.p.t., rury osłonowe nad istniejącymi instalacjami podziemnymi, "mosty" odciążające nad istniejącymi sieciami podziemnymi itp. na obiekcie Międzyzakładowa Sieć Gazu Opałowego. - R.S.
06.2006 - 02.2007