Roboty żelbetowe i fundamentowe, podbudowy tłuczniowe hali produkcyjno-magazynowej. Roboty fundamentowe, roboty murarski, żelbetowe stropy, roboty stanu wykończeniowego części administracyjno-socjalnej: tynki i podbudowy podposadzkowe. Powierzchnia zabudowy łącznie 1200m2. Powierzchnia użytkowa administracji 500m2.
04.2016 - 11.2016