Wykonanie konstrukcji żelbetowej pod stalową nieckę basenu na dachu hotelu Meta.
Roboty żelbetowe, podkłady zabezpieczające, roboty wykończeniowe.

04.2023 - 06.2023