Prace realizowane w ramach konsorcjum: WENMAR BUDOWNICTWO Sp. z o.o. i Firma Budowlana "BUD-MAL" mgr inż. Marzena Kłaptocz
Kompleksowa realizacja: roboty stanu surowego i wykończeniowego. Instalacje wewnętrzne, wod-kan, wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne i informatyczne. Roboty drogowe, sieci zewnętrzne wraz z przyłączami. Zagospodarowanie terenu: oświetlenie zewnętrzne nasadzenia, trawniki, place zabaw (nawierzchnia syntetyczna) wyposażenie placów zabaw (zabawki, altanki).   

Powierzchnia całkowita 400 m2, powierzchnia zagospodarowania terenu 2000m2.
03.2018 -12.2018