Roboty budowlane: wyburzeniowe, wymiana gruntu, roboty ziemne, fundamenty, ściana oddzielenia pożarowego, podbudowy, roboty stanu wykończeniowego. Powierzchnia zabudowy 3100m2.

Budowa fundamentów pod nową linię technologiczną na budowanej i istniejącej części zakładu. Beton konstrukcyjny 800m3, stal zbrojeniowa 70T.
08.2016 - 06.2017