Roboty żelbetowe, fundamentowe, podbudowy tłuczniowe hali produkcyjno-magazynowej. Roboty fundamentowe, roboty murarskie, żelbetowe stropy prefabrykowane, roboty stanu wykończeniowego części administracyjno-socjalnej. Wiaty zewnętrzne. Powierzchnia zabudowy Etap I 4900m2. Powierzchnia użytkowa 5500m2, Powierzchnia zabudowy Etap II 4300m2. - R.M.S.
04.2015 - 07.2016