Wykonanie stanu zerowego hali: roboty ziemne, wymiany, roboty fundamentowe, podbudowy. Dobudowa wejścia do istniejącej części: roboty stanu surowego i wykończeniowego. Powierzchnia zabudowy 780m2 i 35m2.
06.2016 - 10.2017