Roboty żelbetowe i fundamentowe, podbudowy tłuczniowe hali produkcyjno-magazynowej. Roboty fundamentowe, roboty murarskie żelbetowe stropy prefabrykowane, roboty stanu wykończeniowego części administracyjno-socjalnej. Powierzchnia zabudowy łącznie 5000m2. - R.M.S.     
03.2014 - 03.2015