Rozbudowa obejmuje: roboty ziemne, rozbiórkowe, fundamenty, roboty stanu surowego, infrastrukturę zewnętrzną, tj. sieci zewn., fundamenty pod silosy, mury oporowe, roboty drogowe placów i dróg technologicznych.
Powierzchnia obiektów 1800 m2, powierzchnia zagospodarowania terenu 2800 m2.

04.2020 - w toku