Roboty żelbetowe i izolacyjne(zbiornik w technologii betonu wodoszczelnego). Kubatura zbiornika netto 1000m3. - R.M.S.    
07.2013 - 01.2014