Wykonanie robót ziemnych, palowania pod podstawę muru, żelbetowego muru oporowego, obsypki, makroniwelacji terenu oraz fragmentów podbudowy pod obiekty. Długość muru etap I 79 m.
09.2019 - 10.2019