Budowa obiektu produkcyjno-magazynowego z częścią spedycyjną oraz administracyjną.
Zakres: stan surowy otwarty. Roboty ziemne, fundamentowe, wykonanie kondygnacji podziemnych w technologii betonu architektonicznego. Roboty stanu surowego części administracyjno-socjalnej, nadziemia, ściany oddzielenia p.poż o wysokości H=14m. Podbudowy tłuczniowe, zasypy gruntem stabilizowanym.

Powierzchnia całkowita 5200 m2.
07.2017 - 06.2018