Roboty żelbetowe i fundamentwe hali magazynowej wraz z e spedycją, roboty fundamentowe, żelbetowe, murarskie oraz montaż stropów prefabrykowanych części administracyjno-socjalnej i technicznej. Powierzchnia użytkowa 8200 m2.
04.2017 - 08.2017