Roboty stanu surowego, roboty ziemne, fundamentowe i palowe.
Wykonanie palisady fundamentowej w zbliżeniu do projektowanych niżej posadowionych obiektów - wykonawca Keller Polska. 

Segment A: Wykonanie konstrukcji szkieletowej 6-kondygnacyjnej. Powierzchnia użytkowa 1431,50 m2.
Segment B: Roboty żelbetowe, monolityczny strop sprężony o rozpiętości powyżej 22m nad salą wielofunkcyjną. Powierzchnia użytkowa 508,15 m2.
Segment C: Roboty żelbetowe obiektu basenowego 6-kondygnacyjnego. Basen z niecką żelbetową na poziomie 0,00m, podbasenie, hala basenowa o wysokości 3 kondygnacji z antresolami. Basen zewnętrzny na stropie 6 kondygnacji z niecką stalową. Konstrukcja ścianowo-słupowa, stropy monolityczne belkowo płytowe. Elewacje żelbetowe monolityczne - beton architektoniczny. Powierzchnia użytkowa 1804,75 m2.
09.2017 - w toku