Wykonanie stanu zerowego hali: roboty wyburzeniowe, ziemne, wymiany, roboty fundamentowe, podbudowy. Powierzchnia zabudowy 1500m2.
03.2016 - 06.2016