Rozbudowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną (sieci, place i drogi).
Wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, robót stanu surowego, ściany ogniowej, kanalizacji deszczowej, podbudów i nawierzchni placów i dróg.
Powierzchnia zabudowy 800 m2, powierzchnia placów i dróg 1500m2.

02.2021 - 10.2021