Roboty żelbetowe dotyczące hali produkcyjno-magazynowej stanu zerowego dla I i II etapu oraz roboty żelbetowe i murowe dotyczące budynku administracyjno-socjalnego w pełnym zakresie stanu surowego otwartego.
05.2013 - 07.2013