Roboty rozbiórkowe, podbudowy, wykonanie posadzki przemysłowej, przebudowa systemu odwodnienia dachu i placów. Powierzchnia posadzki 1000m2.
08.2014