Budowa podziemnego szczelnego zbiornika nadawy (kubatura 590m3), fundamenty hali (powierzchnia 710m2), fundamenty pod urządzenia i instalacje, uszczelnienia i izolacje. - R.S.
11.2012 - 02.2013