Fundamenty podpór rurociągu. Kanały i komory dla instalacji kablowych 5KV. Fundamenty podpór rurociągu gazu, mury oporowe, bloki fundamentowe do głębokości -0,6p.p.t., rury osłonowe nad istniejącymi instalacjami podziemnymi, "mosty" odciążające nad istniejącymi sieciami podziemnymi itp. na obiekcie Międzyzakładowa Sieć Gazu Opałowego. - R.S.
06.2006 - 02.2007