Roboty ziemne, podbudowy, roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe (część budowlana-tradycyjna). Powierzchnia zabudowy 1100m2 i 400m2. Wykonanie parkingów: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie 1500m2. - R.M.S.     
11.2012 - 10.2013