Wykonanie stanu zerowego hali, roboty ziemne, fundamenty, podbudowy tłuczniowe, posadzka przemysłowa. Łączna powierzchnia zabudowy 3000m2. - R.M.S.
03.2009 - 08.2009