Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Kompleksowe roboty związane z wykonaniem fundamentu (posadowienie pośrednie na palach fundamentowych), przebudową istniejących sieci, zagospodarowaniem terenu oraz adaptacją ścian obiektów istniejących do wymaganej klasy odporności ogniowej.

05.2020