Roboty żelbetowe hali magazynowej wraz ze spedycją. Konstrukcja hali: fundamenty monolityczne, prefabrykowane słupy żelbetowe, dach stalowy, obudowa z płyt warstwowych.
Powierzchnia użytkowa 3000,00 m2.
11.2017 - 09.2018