Fundamenty hali sprzedaży, fundamenty budynku restauracji wraz z żelbetową kondygnacją podziemną, stropy żelbetowe, mury oporowe parkingów. Powierzchnia zabudowy 1900m2. - R.S.
02.2008 - 08.2008