Roboty żelbetowe i fundamentowe, podbudowy tłuczniowe hali produkcyjno-magazynowej. Roboty fundamentowe, roboty murarskie żelbetowe stropy prefabrykowane, roboty stanu wykończeniowego części administracyjno-socjalnej. Powierzchnia zabudowy łącznie 1080m2.
01.2016 - 07.2016