Wykonanie żelbetowego zbiornika, instalacji kanalizacyjnej i tłocznej, pompowni wraz z wyposażeniem, odwodnienia powierzchniowego liniowego, placów składowych.
05.2019 - 08.2019