Wykonanie przewiązki technologicznej łączącej hale nad drogą pożarową.
Wykonanie pali wierconych, płyty fundamentowej oraz robót murarskich. Dostawa i montaż prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej.

09.2021 - 11.2021