Wykonanie zbiorników żelbetowych szczelnych na wodę pitną V=200m3, remont istniejącego zbiornika żelbetowego V=300m3, żelbetowe komory zasów, neutralizator, fundamenty pompowni wraz z izolacjami. - R.M.S.
05.2009 - 04.2010