Zakres robót: budowa żelbetowego zbiornika p.poż, roboty fundamentowe i roboty stanu surowego obiektów zaplecza.
12.2018 - 03.2019