Wznoszenie obiektów budowlanych z przygotowanych fabrycznie elementów o wysokiej jakości i funkcjonalności powinno być bardzo atrakcyjne dla inwestorów w dobie, kiedy czas realizacji inwestycji  i okres przystąpienia do eksploatacji jest głównym kryterium, a także wobec rosnących kosztów prowadzenia robót. Materiałem konstrukcyjnym w takich zastosowaniach jest beton rozumiany jako żelbet lub beton sprężony. Elementy prefabrykowane stosuje się przy realizacjach obiektów przemysłowych, centrów handlowych i logistycznych, budownictwa mieszkaniowego, obiektów użytecznosci publicznej, budownictwa infrastukturalnego oraz obiektów specjalnych (sportowe, sakralne).

Oferta obejmuje wykonanie montaży konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych zarówno całych obiektów o szkielecie żelbetowym jak i również poszczególnych elementów: stropów, biegów schodowych, słupów, dźwigarów i belek.

Wykorzystanie produktów prefabrykowanych zapewnia:

- szybkie tempo pracy (eliminacja czasu potrzebnego do przygotowania zbrojenia i zamontowania deskowań oraz okresu, w którym zabudowany beton osiąga wymagane parametry),

- optymalizacje zużycia energii i materiałów,

- uniezależnienie w znacznym stopniu od trudnych warunków atmosferycznych,

- zwiększenie kontroli jakości elementów poprzez kontolę produkcji w wytwórni prefabrykatów.

W dotychczasowych realizacjach nawiązano współpracę z firmami Pekabex i Consolis Polska.