Obiekty przemysłowe

Od początku działalności firma specjalizuje się w usługach dla budownictwa przemysłowego. Oferta obejmuje roboty przy budowie:

- zakładów przemysłowych (grupa obiektów budowlanych powiązanych technologicznie),

- wielkopowierzchniowych obiektów magazynowch z częścią spedycyjną o powierzchniach od kilku do kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych (największa realizacja: 18 000m2),

- pojedynczych obiektów przemysłowych, np. hale magazynowe lub produkcyjne, budynki administracyjno-socjalne, zbiorniki, fundamenty maszyn, szyby windowe, itp..

Liczne realizacje to małe funkcjonalne obiekty produkcyjno-magazynowe z zapleczem administracyjno-socjalnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną (powierzchnia do 2000m2). Są one dostosowane do specyfiki prowadzonej przez inwestora działalności. Często są pierwszym etapem na drodze do budowy dużego obiektu przemysłowego.

Odbiorcy to inwestorzy i przedsiębiorcy działający głównie na terenie naszego regionu. Przykłady tego typu obiektów znajdziecie Państwo w zakładce realizacje.

Obiekty specjalne

Są to zgodnie z przyjętą przez firmę klasyfikacją obiekty żelbetowe charakteryzujące się nietypową konstrukcją, kształtem, wysokością, precyzją wykonania. Są to również budowle do których wykonania należy użyć specjalnych technologii: nietypowych bądź indywidualnych deskowań, rusztowań, specjalistycznej technologii wykonania, np. sprężania, czy zastosowania specjalnych materiałów ze względu na środowisko użytkowania.

Oprócz powyższych do tego rodzaju obiektów zaliczane są również obiekty: głębokie, posadowione w pobliżu istniejących obiektów, lub posadowione w trudnych warunkach geologicznych (grunty słabonośne, wysoki poziom wody gruntowej), gdzie trzeba zastosować odpowiednie zabezpieczenie ścian wykopu lub posadowienie pośrednie (ścianki szczelinowe, grodzice stalowe, pale, palisady, wymiany gruntu), a w przypadku robót przy wysokim poziomie wody gruntowej wymagane jest użycie technologii zabezpieczającej wykop przed zalaniem (grodzice, ścianki szczelinowe) lub specjalistycznego odwodnienia obniżającego poziom zwierciadła wody (igłofiltry, studnie odwadniające).

Prawidłowe i bezpieczne wykonanie tego typu obiektów jest możliwe dzięki firmom specjalistycznym dostarczającym odpowiednich technologii i materiałów. Wenmar Budownictwo nawiązał długoletnią wpółpracę z takimi dostawcami, jak:

- PERI - deskowania, rusztowania, projekty technologiczne,

- KELLER - pale, palisady, ściany szczelinowe, projekty technologiczne,

- AARSLEFF, CHROBOK - grodzice stalowe, pale, projekty technologiczne,

- FORBULID (dawniej BETOMAX) - technologie uszczelnień, uciąglenia i połączeń zbrojeń,

- DRIAL - technologie odwodnienia,

- CMC - dostawca stali zbrojeniowej prostej i przygotowanej,

- GÓRAŻDŻE, SCHOMBURG, SIKA, LAFARGE, 3W - labolatorium, materiały konstrukcyjne, chemia budowlana.

Firma zapewnia możliwość konsultacji, pomoc przy wykonaniu projektu lub wykonanie projektu.