Beton architektoniczny

Dzisiejszy beton to coraz częściej wyrób zaawansowany technicznie i technologicznie co pozwala na coraz piękniejsze i śmielsze realizacje z jego udziałem. Oprócz pełnienia oczywistej funkcji konstrukcyjnej decyduje również o walorach architektonicznych obiektów. Architekci świadomie i coraz śmielej wykorzystują możliwości kształtowania elementów budowli w oparciu o plastyczne właściwości mieszanki betonowej.

Firma oferuje wykonanie betonu architektonicznego w postaci:

- betonu w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu,

- betonu o różnych rodzajach faktury dzięki zastosowaniu odmiennych typów deskowania oraz przez wykorzystanie matryc fakturowych,

- betonu barwionego,

- betonu z eksponowanym kruszywem.

Aby uzyskać zadawalający technicznie i estetycznie efekt końcowy muszą być spełnione odpowiednie warunki:

- beton - przestrzeganie receptury, zastosowanie odpowiednich kruszyw i cementu, użycie plastyfikatorów i superplastyfikatorów dla uzyskania odpowiedniej konsystencji i urabialności,

- deskowania - zastosowanie nowej sklejki, środki antyadhezyjne,

- wbudowanie betonu - odpowiednie ułożenie i zagęszczenie,

- pielęgnacja - zapewnienie dojrzewania betonu w stałej temperaturze, zabezpieczenie przed gwałtownym odparowaniem wody,

- wykończenie - zabezpieczenie powierzchni przed zabrudzeniem, wnikaniem wody, przed działaniem środków agresywnych i przed rysunkami graffiti.

Należy zaznaczyć, że wymagania co do faktury, porowatości i zabarwienia a w związku z tym użycie odpowiednich deskowań i środków wpływa na koszty wykonania usługi.