Naprawa betonów

Utrzymanie obiektów budowlanych w jak najlepszym stanie technicznym należy do obowiązków właściciela i administratora. Każda budowla ma swoją trwałość zależną od rodzaju i jakości użytego materiału, sposobu użytkowania oraz od warunków środowiskowych. Wraz z upływem czasu każdy budynek traci swoje walory techniczne i ulega naturalnemu procesowi starzenia. Znaczący wpływ na stan obiektów ma również stale zwiększająca się agresywność środowiska. Widok zarysowanych i popękanych ścian konstrukcyjnych i stropów w obiekcie budowlanym może budzić niepokój jego użytkowników. Problem dotyczy budownictwa przemysłowego i mieszkalnego ale również budynków użyteczności publicznej,  zabytkowych i sakralnych o znaczeniu historycznym. Najczęstszymi objawami niszczenia są: deformacje, zmniejszenie nośności, uszkodzenia mrozowe, pęcznienia, przesunięcia, zarysowania,spękania. Dochodzi do nich w wyniku: osiadania budowli, przeciążenia konstrukcji, braku dylatacji, działalności wód gruntowych, źle dobranych materiałów lub materiałów wadliwej jakości, narażenia na czynniki chemiczne (sole, kwasy, zasady), uszkodzeń mechanicznych  a także w wyniku zdarzeń losowych jak zalania lub pożary.

Obecnie w budownictwie oprócz tradycyjnych technik naprawy wysokie znaczenie  ma zastosowanie chemii budowlanej, która stała się ważnym narzędziem w tworzeniu współczesnych metod naprawczych w obiektach budowlanych.

Oferta firmy obejmuje naprawy w przypadku:

- ubytków betonów,

- pęknięć, zarysowań,

- korozji zbrojenia,

- zniszczenia powierzchni betonu.

Po zasięgnięciu opinii eksperckiej i sporządzeniu projektu naprawy dobiera się odpowiednią indywidualną metodę usunięcia uszkodzeń.

Prace są przeprowadzane w oparciu o materiały firm SIKA i BASF.

Izolacje i uszczelnienia

Oferta firmy obejmuje izolacje i uszczelnienia wodochronne zabezpieczające konstrukcje żelbetowe przed działaniem wilgoci, wód gruntowych, cieczy pod ciśnieniem lub cieczy agresywnej.

Rodzaj izolacji dobiera się w oparciu o występujące na budowie rodzaje gruntu, ukształtowanie terenu, wysokość wody gruntoweji i funkcję pomieszczenia.  Po uwzględnieniu warunków stosuje się odpowiedni materiał. Zwykle są to produkty na bazie bitumów (roztwory, papy asfaltowe), izolacje bitumiczne dwuskładnikowe oraz szlamy uszczelniające na bazie zapraw mineralnych i dodatków polimerowych. W przypadku obiektów podziemnych stosuje się maty lub posypki bentonitowe.

Uszczelnienia konstrukcji żelbetowych obejmują:

- uszczelnienia przerw technologicznych (połączenia ściana-dno, ściana-ściana) przy zastosowaniu taśm uszczelniających (taśma PCV, taśma bentonitowa) lub uszczelnień iniekcyjnych (wtłaczanie preparatu pod ciśnieniem),

- uszczelnienia powierzchni: powłokowe uszczelnienia zbiorników i obiektów narażonych na działanie cieczy pod ciśnieniem lub agresywnej (materiały jednoskładnikowe, kompozytowe o spoiwie mineralnym, polimerowym lub bitumicznym),

Przy uszczelnieniach i izolacjach wykorzystuje się środki wiodących firm produkujących materiały izolacyjne oraz chemię budowlaną: SIKA, SCHOMBURG, BASF, DEITERMANN.

Wykonanie robót żelbetowych w technologii betonu wodoszczelnego

Wykonannie robót żelbetowych w technologii betonu wodoszczelnego, błędnie nazywanej betonem hydrotechnicznym, to technologia w budownictwie mająca na celu wykonanie obiektu szczelnego, opornego na przenikanie cieczy. W skład technologii wchodzą:

- beton o wysokim parametrze wskaźnika wodoszczelności (W) i klasie ekspozycji (X), oraz odpowiednio dobranych parametrach fizycznych (konsystencja, wskaźnik c/w),

- deskowania umożliwiające uzyskanie szczelnych i gładkich powierzchni zabudowanego betonu,

- przestrzeganie zasad zabudowa świeżej mieszanki (czasu od wyprodukowania mieszanki do jej zabudowy w deskowaniu), odpowiednie wibrowanie,

- zastosowanie materiałów uszczelniających przerwy i przejścia technologiczne,

- pielęgnacja świeżego betonu, zapobiegająca uszkodzeniom konstrukcji przed osiągnięciem minimalnej wytrzymałości (np. zarysowania powstałe na skutek skurczu betonu).